شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

اگر می شد اینجا نبود و جای دیگری بود، «شاید» خوب بود.
و همین «شاید» است که جا را تنگ می کند...

بایگانی

آخرین مطالب

۲ مطلب در آذر ۱۳۸۸ ثبت شده است

" یا قدیم " از تو خیلی کم می دانم . نمی شناسمت ، فقط احساست می کنم . می دانم نشانه ای روشن هستی از خدایی که قصه ساز خوبی است . از خدایی که قصه ات را ساخت و روایتش را به ما سپرد ، شاید هم قصه ات را روایت کرد و ساختنش را به ما سپرد . شاید تو و قصه ات را روایت کرد تا ما در تمام این سالها بسازیمش و بسازیمش و خود نیز با آن ساخته شویم . از هرکه تو را بپرسم و از هر کجا ، می گویند جوان بودی ، زیبا بودی و رشید ، فرزند دردانه ی خدا بودی ، شجاع بودی و فداکار ، عزیز دل پدر و مادر بودی و نور چشمشان ، می گویند در همان روزی که عاشورا می نامندش و در همان جایی که کربلا می گویندش ایستادی ، جنگیدی و لب تشنه ، شهید شدی . می گویند و می گویند . سالهاست . و وقتی بغض می کنم و می پرسم : خوب ؟چرا ؟ می گویند : عشق ...  . و من گریه ام می گیرد و با خودم فکر می کنم خوشا به حالت که عشق را شناختی ... . وقصه ات را که صد باره می سازم در کنج دلم با خودم می گویم : شاید ، خوشا به حال عشق که تو را شناخت ...                                                                                                                                                                                                 درخشان باشید                                                                                                      خودم هم سن و سال من بودی ...؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۸۸ ، ۰۶:۰۰
شب تاب
یا قدیم برای کسی که نثر های موزونم را دوست دارد.   می ترسم کاغذ را جلویم بگذارم . مدادم را بردارم . " یا قدیم " را بالای برگه بنویسم و کلمه هایی را روی کاغذ بیاورم که تکراری باشد و تو را ناراحت کند و تو اخم هایت را در هم بکشی . می ترسم که تو ناراحت شوی و اخم هایت را در هم بکشی . عالم سراسر آتش می شود . بیا و خودت واژه هایی را مهمان دلم کن که خنده به لب هایت بیاورد . بیا و بخند و ماه را به آسمانم بیاور . بخند . از تاریکی می ترسم .                                                                                   شاد و درخشان باشید                                                                                            خودم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۸۸ ، ۱۰:۲۵
شب تاب