شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

اگر می شد اینجا نبود و جای دیگری بود، «شاید» خوب بود.
و همین «شاید» است که جا را تنگ می کند...

بایگانی

آخرین مطالب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

یا قدیم زمین و زمان را به هم دوختم . زیر باران دعا کردم .  نامه نوشتم . نامه پاره کردم . نامه فرستادم . شعر گفتم . دو روز غذا نخورد م. سه روز ، چهار روز ... راه رفتم و کاری نکردم . ایستادم و کاری نکردم . نشستم و بازهم کاری نکردم . نمی توانستم که بکنم . کتابهایم را پاره کردم . نوشته هایم را پاره کردم . کاغذهایم را ... کافی بود سرت را می چرخاندی ....                                                                                                     درخشان باشید                                                                                                       شب تاب *برای کسی که موزون نثرهایم را دوست دارد .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۶:۱۴
شب تاب
یاقدیم مطلبت را خواندم . کلیک . کامپیوتر را هم خاموش کردم . چیزی نگو ، تماس هم نگیر . چند روزی را باید دنبال خودم  بگردم .                                                                                        درخشان باشید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۷:۰۰
شب تاب
"یا قدیم" نثری موزون برای کسی که نثرهای موزونم را دوست دارد . اینجا همان دنیاییست که باران دارد و کویر و رنگ و رنج و شور و شعر و ... اینجا همان دنیاییست که " تو " دارد و " من " و گاهی هم "ما" ... اینجا دنیاییست که خاطره دارد و چیزهایی که می مانند و چیزهایی که می روند . اینجا همان دنیاییست که که من در آن عاشق شدم . دنیایی که هیچ چیز را یک رنگ نمی گزارد . من را رنگ می کند . تو را رنگ می کند . خاطره ها را رنگ می کند ، خودش را رنگ می کند ... اینجا همان دنیاییست که خدا انتخابش کرد برای سفر چشم های من به آسمانی که ستاره دارد و ماه دارد و کویر دارد .... من از اینجا بودن نمی ترسم ، که گوشه ای از همین دنیا " تو " هستی ، آرام و مطمئن .                                                                                        شاد و درخشان باشید                                                                                                  شب تاب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۰:۱۴
شب تاب