شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

اگر می شد اینجا نبود و جای دیگری بود، «شاید» خوب بود.
و همین «شاید» است که جا را تنگ می کند...

بایگانی

آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۸۷ ثبت شده است

" یا قدیم " برای کسی که نثرهای موزونم را دوست دارد .   وقت های خداحافظی آسمان به زمین نزدیکتر می شود . شاید هم دورتر . نمی دانم . فقط فکر می کنم موقع خداحافظی آسمان سر جای همیشگی اش نیست . دیگر حتی رنگش هم آبی نیست . کدر می شود .  نمی فهمم چرا . رفتن هم یک اتفاق است که می افتد . شاید دل آسمان می شکند از بس آدمها عادت به رفتن دارند . کسی نمی داند.هیچکس . باید از خودش پرسید که چرا وقت خداحافظی یک جا بند نمی شود . باید رفت و پرسید .                                                                     درخشان باشید                                                                                            خودم         بابای کیمیا ... خداحافظ .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۸۷ ، ۰۴:۰۸
شب تاب